Fettfrysning

I Borås erbjuder vi fettfrysning, även kallad cryolipolysis. Det är en icke kirurgisk metod som används för att reducera lokala fettdepåer på kroppen.

Metoden, som är FDA godkänd (USAs motsvarighet till Läkemedelsverket), går ut på att fettcellerna i fettlagret kyls ned utan att skada den omgivande vävnaden. På så vis dör fettcellerna som sedan transporteras bort i kroppen på naturlig väg. Resultatet blir permanent eftersom kroppen inte kan bilda nya fettceller.

En behandling reducerar i genomsnitt fettlagrets tjocklek med ca 1 cm. Detta förutsätter att patienten inte äter mer än vanligt eftersom de fettceller som finns kvar i området då blir större. Bäst resultat uppnås naturligtvis om behandlingen kombineras med bra kost och motion.

Övergående lokal rodnad, blåmärken och domningar i huden är vanliga biverkningar av behandlingen och avtar inom några timmar. Effekten på perifera nerver har undersökts och visade inga permanenta skadliga resultat. Inte heller har några allvarliga långvariga biverkningar påträffat vid uppföljning efter sex månader.

Patienten kan omedelbart efter behandlingen återgå till sina vanliga aktiviteter.

Förberedelser inför en fettfrysningsbehandling

Det är viktigt att dricka mycket vatten minst 2 dagar innan och efter behandling.

Innan behandlingen påbörjas läggs en geldyna på det aktuella behandlingsområdet och en applikator fästs med hjälp av ett kraftigt vakuum på området som skall behandlas. Applikatorn suger in behandlingsområdet/fettdepån i applikatorskålen vilket kan upplevas som en dragningskänsla. Därefter kyls området ner under kontrollerade former, efter några minuter domnar eventuellt obehag. Behandlingen tar ca 60 minuter.

Som biverkningar förekommer i undantagsfall rodnad, svullnad, blåmärken, lokala domningar eller spänningar på det behandlade området.

Du bör inte genomföra behandlingen om du har:

Diabetes, hjärta och kärlsjukdom, leversjukdom, maligna tumörer, Maligna tumörer, pacemaker, blodförtunnande medicinering, antiinflammatorisk medicinering, öppna sår på det område du vill behandla, hypertrofiska ärr i behandlingsområdet, hudsjukdom i behandlingsområdet och är gravid eller ammar.

Kontakta Oss